0785 265 168    mpm@aitcv.ac.vn

HỌC BỔNG 2020

Học bổng 2020

CHI TIẾT HỌC BỔNG:

1 - Nộp bằng IELTS 6.0: học bổng 10% học phí. Lưu ý: IELTS Writing bắt buộc đạt điểm số 6.0

Hoặc 2 - Thi Tiếng Anh đầu vào đạt điểm số 6.0: học bổng 5%

ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG:

Sinh viên Việt Nam/Nước Ngoài đăng ký nhập học chương trình MPM năm 2020

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập học theo quy định (yêu cầu về hồ sơ nhập học, hoàn thành học phí đầy đủ và đúng hạn);

Có kết quả bài thi tiếng Anh đáp ứng yêu cầu học bổng (Thời gian dự kiến thi: tháng 3/2020 - 07/2020)

ĐĂNG KÝ

Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình học bổng 2020 của Trường, xin mời đăng ký tại LINK với bộ phận hành chính của Chương trình Thạc Sĩ Quản Lý Dự Án trước ngày 30 tháng 05 năm 2020.

Hội đồng học bổng của Trường sẽ căn cứ vào kết quả bài thi học bổng chọn những sinh viên có kết quả phù hợp để trao học bổng. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi mpm@aitcv.ac.vn hoặc gọi số 0785 265 168.

HỌC BỔNG 2020


EDUCATION IS KEY FOR SUCCESS

We attract students and learners through applied research and hands-on learning experiences

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN)

Hà Nội: AITVN, Tòa nhà B3, Đại học Giao thông vận tải.

Tel: (024) 37669493 (ext. 133) / Fax: (024) 37669492

Hồ Chí Minh : AITVN, Lầu 6, Tòa nhà FCC, 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Tel: (028) 3 9107 423 (ext. 117) / Fax: (028) 39107.422

Email: mpm@aitcv.ac.vn

Website: www.aitmpm.com

Facebook: www.facebook.com/mpm.vietnam

© Copyright 2018 www.aitmpm.com , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn