Phương pháp tiếp cận quản lý dự án toàn diện và các công cụ để đạt chất lượng cao cho các dự án xây dựng

Phương pháp tiếp cận quản lý dự án toàn diện và các công cụ để đạt chất lượng cao cho các dự án xây dựng

 

Được biết đến rộng rãi rằng các vấn đề xảy ra của các dự án xây dựng đều liên quan đến việc thỏa mãn yêu cầu khách hàng, lỗi kỹ thuật và các vấn đề khác liên quan đến chất lượng công trình. Chất lượng là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong quản  lý dự án cùng với việc quản lý chi phí và tiến độ. Một công trình chất lượng kém thường được gây ra bởi quy trình quản lý dự án không rõ ràng và các sai lầm trong việc xác định các yêu cầu của dự án.

 

Các chủ đầu tư thường mong muốn hoàn thành dự án theo các mục tiêu chất lượng đã đề ra. Các chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển phương pháp tiếp cận quản lý dự án hiệu quả mà có thể đảm bảo chắc chắn chất lượng dự án. Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng dự án sẽ được trình bày trong bài viết này. Các thảo luận về vòng đời quản lý dự án, các hoạt động ảnh hưởng chất lượng dự án xây dựng và các phương pháp tối ưu rút ra từ thực tế (bao gồm giai đoạn  thiết kế, đấu thầu và xây dựng) để đạt được chất lượng tốt cũng sẽ được đề cập.

 

Trong giai đoạn thiết kế, các yêu cầu của chủ đầu tư cần phải được xác định rõ ràng. Các nhà thiết kế phải phát triển một mô tả ngắn gọn hợp lý về thiết kế sao cho các chủ đầu tư ít kinh nghiệm có thể xác định được cái họ muốn xây dựng và cân bằng yêu cầu này với giá thành và chất lượng dự án.

 

Giai đoạn đấu thầu, hồ sơ hợp lý và quá trình đấu thầu rất quan trọng. Chủ đầu tư cần chọn phương pháp đấu thầu thích hợp nhất và sau đó phát triển hồ sơ thầu theo hướng đó. Các hồ sơ thầu không rõ ràng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không chỉ đến chất lượng dự án mà còn ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ dự án.

 

Trong quá trình xây dựng, việc quản lý hợp đồng chặt chẽ phải được thực hiện. Những yêu cầu đã được thỏa thuận trong hợp đồng phải được tuân theo và quản lý để tránh các vấn đề phát sinh. Trong giai đoạn này, lỗi và thay đổi thiết kế là hai vấn đề phổ biến nhất. Chủ đầu tư cần phát triển chiến lược rõ ràng để xử lý việc này, ngược lại các vấn đề nàysẽ bị kéo dài mà không có giải pháp cụ thể.

 

Ngoài các tiến trình quản lý dự án như đã nêu trên, rất nhiều công cụ thích hợp có thể được sử dụng để cải tiến chất lượng trong các dự án xây dựng như rà soát thịết kế, tối ưu hóa tính toán kĩ thuật, lập mô hình 3 chiều, lập kế hoạch chất lượng dự án, sử dụng internet chuyên biệt để giao tiếp trong dự án, và triển khai chức năng chất lượng. 

OTHERS
Page: StartPre12345678910NextEndPage 1 / 20
Tin tức
Online : 4
Counter : 1438864