Nhân sự


 

AIT, Thái Lan


 
 

PGS. Ts. Bonaventura H. W. Hadikusumo
(662) 524 6413
kusumo@ait.ac.th

Thư ký khoa
Cô Woranuch Chumchat

(662) 524 6060
woranuch@ait.ac.th


Hồ Chí Minh, Việt Nam

 
Cán bộ cao cấp
Cô Nguyễn Lê Tường
             
(84-8) 39107423 (ext. 117)  
Hotline: 01 265285168
ngletuong@aitcv.ac.vn


Trợ lý
Cô Trần Ngọc Bích Trâm

(84-8) 39107423 (ext. 121)
tramtnb@aitcv.ac.vn
Hà Nội, Việt Nam
 

 

Cán bộ chương trình
Cô Kiều Phương Ly

(84-4) 37669450 (ext. 131)
Hotline: 0904954818
kieuly@aitcv.ac.vn

 
Cần Thơ, Việt Nam

 
Cán bộ chương trình
Cô Dương Chi              

(84-710) 3815523
Hotline: 0121 395 6618
chitnd@aitcv.ac.vn
Cô Lý Mỹ Trang
(84-710) 3815523
trang@aitcv.ac.vn
OTHERS
Tải ebook
Online : 5
Counter : 112474