Quản lý dự án xây dựng

 

Thạc sĩ Quản lý dự án xây dựng

 

Viện Công nghệ Châu Á (AIT) đã và đang thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý dự án Xây dựng (MPM) từ năm 2007. Chương trình đã đạt được thành công đáng kể trong việc phát triển và nâng cao kĩ năng Quản lý dự án cho các chuyên gia quản lý dự án. Thành công này là kết quả của ba yếu tố quan trọng:

- Kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo quản lý dự án,

- Phát triển chương trình khung theo định hướng thị trường

- Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ mạng lưới cựu sinh viên.

Viện Công nghệ Châu Á thực hiện khóa đào tạo MPM vào đúng thời điểm khi các nước đang phát triển như Thái Lan và Việt Nam, được xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và quy mô lớn. Chúng tôi tin rằng việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong giáo dục quản lý dự án sẽ thúc đẩy việc trao dồi kiến thức và kết nối cộng đồng sinh viên.

Ở các nước đang phát triển, nhu cầu cho các chuyên gia quản lý dự án xây dựng là rất cao. Tuy nhiên, các kỹ sư không thể phát triển đầy đủ năng lực quản lý dự án. Chương trình Thạc sĩ Quản lý dự án xây dựng AIT được tổ chức như một giải pháp cho nhu cầu này.

OTHERS