Hội cưu sinh viên MPM Việt Nam Họp mặt truyền thống tháng 11/2017 tại Tp. Cần Thơ Hội cựu sinh viên MPM đã tổ chức thành công chương trình họp mặt hàng năm vào ngày 11-12/11/2017 vừa qua tại Cần Thơ với sự tham dự của hơn 100 anh em cựu sinh viên MPM từ khắp các miền trên tổ quốc như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và...
Welcome MPM students to new intake MPM11 in HCMC and MPM10 in Hanoi, 2017. MPM organized the opening ceremony and orientation for MPM11 in HCMC and MPM10 in Hanoi for their new school year 2017. This opportunity created an opportunity for new students, alumni and faculty to meet and share together. MPM network is more bigger and bigger with the participation of MPM alumni and students from many owners, contractors,...
Master's program in Project Management in Construction is recruting students for intake 2017. See our information on Dan Tri. http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/tro-thanh-quan-ly-xay-dung-hang-dau-trong-thoi-ky-canh-tranh-kho-hay-de-20170816225455652.htm Trở thành Quản lý Xây dựng hàng đầu trong thời kỳ cạnh tranh: Khó hay dễ? Trong khoảng 50 năm tới, nhu cầu xây dựng các công trình cơ bản vẫn đang cấp thiết đối với đất nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy,...
Dr. Hadikusumo, CEM/MPM Coordinator, examined Phd student from University of Sains Malaysia (USM). The exam (viva) was chaired by the dean and examined by three professors from USM.
1st batch Intake 2017-2018 Mandalay, Myanmar On 01 Setember 2017, Professional Master's Program in Project Management in Construction successful organized Opening MPM 1st batch in Mandalay, were is the second-largest city and the last roylal capital of Myanmar. We was honor to receive Deputy Mayor, Mr. Ye Mon; President of Myanmar Engineering Society North Chapter, Mr. Tun Kyi; and Deputy Director of Rural Development Ministry of Construction, Mr. Wunna Zaw. ...
Page: «12345678910»Page 1 / 13