✆ 0785 265 168 - ✉️ mpm@aitcv.ac.vn

  • Tìm kiếm

Các chương trình Thạc Sĩ Kỹ Thuật tại SET

Một số khóa học Thạc sĩ Kỹ thuật được SET - Trường Kỹ thuật và Công Nghệ thuộc Viện Công nghệ Châu Á AIT. Với các khóa học này, bạn có thể chọn học Fulltime tại AIT hoặc theo học Hybrid từ Việt Nam.

Quản lý xây dựng, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng (CEIM) - Construction, Engineering and Infrastructure Management (CEIM)

Lĩnh vực nghiên cứu Xây dựng, Kỹ thuật và Quản lý Cơ sở hạ tầng (CEIM) chuẩn bị cho sinh viên trở thành nhà quản lý hiệu quả và người ra quyết định quen thuộc với các kỹ thuật hiện đại về quản lý xây dựng, quản lý kỹ thuật và quản lý cơ sở hạ tầng. Nó đào tạo các chuyên gia để đóng vai trò hàng đầu trong ngành xây dựng quốc tế. Nó đào tạo sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo tích cực trong việc quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng.

Tại Việt Nam, chúng tôi đề xuất chương trình Thạc Sĩ chuyên nghiệp về Quản Lý Dự Án trong Xây Dựng (MPM) thay thế chương trình CEIM.

Thông tin tuyển sinh Thạc Sĩ Quản Lý Dự Án trong Xây Dựng

Khoa Học Máy Tính - Computer Science (CS)

Chương trình giảng dạy cốt lõi về khoa học máy tính bao gồm tất cả các khía cạnh của máy tính, với đội ngũ giảng viên đặc biệt tích cực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ phần mềm, mạng và hệ thống thông tin. Chương trình cũng nỗ lực tăng cường các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu về kiến trúc máy tính, định hướng đối tượng, mạng lưới thần kinh, đa phương tiện và các lĩnh vực phát triển nhanh chóng khác trong khoa học máy tính.

Quản Lý Thông Tin - Information Management (IM)

Thông tin là nguồn tài nguyên thiết yếu cho sự xuất sắc trong học thuật, khả năng cạnh tranh trong kinh doanh và công nghiệp, tiến bộ khoa học và phát triển quốc gia. Giống như bất kỳ nguồn tài nguyên nào khác, thông tin phải được quản lý. Các nguồn chất lượng cao phải được xác định và phải có sự sắp xếp để tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp và tiết kiệm chi phí. Những tiến bộ công nghệ trong viễn thông cũng như phần cứng và phần mềm của máy tính có thể được sử dụng để cung cấp khả năng truy cập thông tin tối ưu.

Kỹ Thuật Hệ Thống - Internet of Things (IoT) Systems Engineering

Chương trình cấp bằng Thạc sĩ mới “Kỹ thuật hệ thống Internet(IoT)” đang được cung cấp bởi Trường Kỹ thuật và Công nghệ (SET), Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Giáo dục Internet (intERLab), và chương trình nhỏ và khởi nghiệp, Viện Công nghệ Châu Á (AIT). ) sẽ ra mắt lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2020.

Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám (RS-GIS) - Remote Sensing and Geographic Information Systems (RS-GIS)

Chương trình giảng dạy RG-GIS được thiết kế để giải quyết các khía cạnh lý thuyết và ứng dụng thực tế của công nghệ vũ trụ, đặc biệt là về Viễn thám, GIS và GNSS. Nó cung cấp cho sinh viên nhiều thời gian và phạm vi để có được trải nghiệm thực tế với dữ liệu không gian thông qua các buổi thí nghiệm. Học sinh được đào tạo để hiểu cấu trúc và đặc điểm của dữ liệu không gian kỹ thuật số, việc thu thập dữ liệu đó thông qua các cảm biến trên không và trên không gian; xử lý dữ liệu Geo lớn; xử lý, phân tích và trích xuất thông tin bằng các công cụ kỹ thuật số, GIS và các ứng dụng dựa trên đám mây; trực quan hóa và phổ biến thông qua các dịch vụ dựa trên web và vị trí để đảm bảo sử dụng tối ưu thông tin được trích xuất.

Viễn Thông - Telecommunications (TC)

Chương trình Viễn thông cung cấp các lĩnh vực chuyên môn về hệ thống truyền dẫn; hệ thống chuyển mạch; viễn thông; quy hoạch mạng lưới và phối hợp với Trường Quản lý, quản lý viễn thông. Các khóa học được cung cấp để nhấn mạnh các kỹ năng viễn thông hiện đại trong quy hoạch và kỹ thuật hệ thống, phát triển phần mềm viễn thông cũng như các khía cạnh hành chính và tài chính của quản lý viễn thông.

Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) - Information & Communication Technologies (ICT)

Lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông là một lĩnh vực nghiên cứu mới được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp chương trình giảng dạy được rút ra có chọn lọc từ chương trình giảng dạy về Viễn thông (TC), Khoa học Máy tính và Quản lý Thông tin (CSIM). Với sự nhấn mạnh vào các khía cạnh truyền thông - thay vì tập hợp phần cứng, phần mềm, mạng, thiết bị và các ngành liên quan - CNTT-TT nhận ra vai trò quan trọng của các dịch vụ và ứng dụng thông tin trong việc tạo ra cơ sở hạ tầng CNTT-TT hoàn chỉnh.

Khoa học dữ liệu và AI (DSAI) - Data Science and AI (DSAI)

Chương trình Thạc Sĩ Data Science &AI tại AIT được thiết kế với sự hợp tác của tập đoàn Erasmus+ DS&AI, một nhóm gồm 15 trường đại học Châu Âu và Châu Á với sứ mệnh đưa nền giáo dục tiên tiến tiêu chuẩn Châu Âu đến Châu Á.

Kỹ thuật địa kỹ thuật và tài nguyên trái đất (GTE) - Geotechnical and Earth Resources Engineering (GTE)

Lĩnh vực nghiên cứu Kỹ thuật Địa kỹ thuật và Tài nguyên Trái đất (GTE) cung cấp hai lĩnh vực chuyên môn chính là Kỹ thuật Địa kỹ thuật (GE) và Thăm dò Hệ thống Địa chất & Địa kỹ thuật Dầu khí (GEPG).

Kỹ thuật kết cấu (STE) - Structural Engineering (STE)

STE cung cấp hai lĩnh vực chuyên môn, (a) Phân tích kết cấu, Cơ học và Tính toán, và (b) Thiết kế kết cấu và Vật liệu.

Kỹ thuật Giao thông vận tải (TRE) - Transportation Engineering (TRE)

Lĩnh vực Kỹ thuật Giao thông Vận tải giúp sinh viên tiếp cận với quá trình giảm bớt các vấn đề về giao thông vận tải. Các khóa học và nghiên cứu trong lĩnh vực này cung cấp kiến thức nâng cao về quy hoạch và kinh tế giao thông, kỹ thuật giao thông, thiết kế đường cao tốc/mặt đường và các phương tiện giao thông khác. Sinh viên Kỹ thuật Giao thông vận tải có được các kỹ năng nâng cao liên quan đến việc lập kế hoạch, thiết kế, vận hành, bảo trì, phục hồi, hiệu suất và đánh giá hệ thống giao thông, bao gồm các khía cạnh chính sách kinh tế và công cộng.

Kỹ thuật và Quản lý Nước (WEM) - Water Engineering and Management (WEM)

Lĩnh vực Kỹ thuật và Quản lý Nước (WEM) truyền đạt giáo dục và đào tạo hướng tới sự hiểu biết về sự phức tạp của các vấn đề quản lý tài nguyên nước và sử dụng nước. Nó cung cấp một chương trình giảng dạy cân bằng, bao gồm cả khía cạnh kỹ thuật và quản lý phát triển tài nguyên nước. Sinh viên được đào tạo để tiếp thu kiến thức và thực hành thực hành các công cụ, kỹ thuật nhằm đưa ra các giải pháp khả thi và bền vững trong khuôn khổ quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở quy mô lưu vực sông.

Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Nano sinh học (BNMSE) - Bio-Nano Materials Science and Engineering (BNMSE)

Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Nano sinh học (BNMSE)“Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Nano sinh học” là sự kết hợp hợp lý giữa các ngành Công nghệ nano và Kỹ thuật sinh học, vốn thực sự có tính chất liên ngành và là một chương trình độc đáo tại AIT.

Cơ điện tử và trí tuệ máy (MMI) - Mechatronics and Machine Intelligence (MMI)

Cơ điện tử cung cấp những hiểu biết mới thông qua việc xem xét tích hợp cơ học, điện tử và công nghệ thông tin. Chương trình giảng dạy được thiết kế để cung cấp kiến thức đa ngành và phát triển khả năng thiết kế hệ thống cơ điện tử. Các chương trình cấp bằng Tiến sĩ Kỹ thuật, Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Khoa học, bằng tốt nghiệp và chứng chỉ của AIT đều được cung cấp.

Kỹ thuật Công nghiệp và Sản xuất (IME) - Industrial and Manufacturing Engineering (IME)

Chương trình Kỹ thuật Công nghiệp và Sản xuất tại AIT đã cam kết chuẩn bị các kỹ sư có trình độ với kiến thức công nghệ cao để hỗ trợ sự phát triển công nghiệp bền vững của khu vực. Bắt đầu với tư cách là Kỹ thuật Hệ thống trong những ngày đầu và trở thành Kỹ thuật Công nghiệp & Sản xuất ngày nay, trọng tâm của chúng tôi luôn là đáp ứng nhu cầu hiện tại và xu hướng tương lai để ngành có khả năng cạnh tranh

Kỹ thuật Y tế (MDE) - Medical Engineering (MDE)

Kỹ thuật Y tế là một chương trình liên ngành chủ yếu kết hợp khoa học robot, sinh học và y tế. Nó được thiết kế dành cho sinh viên có nền tảng khoa học về hóa học, sinh học, sức khỏe & khoa học đời sống, y học, điều dưỡng, lĩnh vực kỹ thuật và lĩnh vực y sinh. Chương trình Thạc sĩ được cung cấp bởi Trường Kỹ thuật và Công nghệ (SET) tại AIT.

Vi điện tử và hệ thống nhúng (MES) - Microelectronics and Embedded Systems (MES)

Cơ điện tử cung cấp những hiểu biết mới thông qua việc xem xét tích hợp cơ học, điện tử và công nghệ thông tin. Chương trình giảng dạy được thiết kế để cung cấp kiến thức đa ngành và phát triển khả năng thiết kế hệ thống cơ điện tử. Các chương trình dẫn đến giải thưởng Tiến sĩ Kỹ thuật, Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Khoa học, bằng tốt nghiệp và chứng chỉ của AIT được cung cấp

Vui lòng liên hệ nhân viên chương trình theo thông tin dưới đây:

► Ms. Phương Anh

► 0785 265 168

► mpm@aitcv.ac.vn

Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn
Đánh giá của bạn:
*
*
*
 Captcha

Số lần xem: 334

VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á TẠI VIỆT NAM (AITCV)

Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà DETECH, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hồ Chí Minh : Tầng 6, tòa nhà FCC, 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bên Nghé, Q 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 0785 265 168

Email: mpm@aitcv.ac.vn

Website: www.aitmpm.com

Facebook: www.facebook.com/mpmvietnam.ait

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn