0785 265 168    mpm@aitcv.ac.vn

Thư Viện

Tài liệu Webinar - Tổng quan về An toàn & Sức khỏe trong lĩnh vực Quản Lý Xây Dựng (OSHCIM)

Tài liệu Webinar - Tổng quan về An toàn & Sức khỏe trong lĩnh vực Quản Lý Xây Dựng (OSHCIM)

Webinar 2022 - Current Development and Trend of Lean Construction

Webinar 2022 - Current Development and Trend of Lean Construction

Tài liệu 19.12.20 Survey results of the impact to the construction industry by COVID-19 in Japan

Tài liệu 19.12.20 Survey results of the impact to the construction industry by COVID-19 in Japan

Tài Liệu 05.12.2020 Webinar Covid 19 Impact On Hospitality Construction Projects In Vietnam

Tài Liệu 05.12.2020 Webinar Covid 19 Impact On Hospitality Construction Projects In Vietnam

Tài liệu 14.11.2020 Webinar Simple analysis of the policies in covid-19 and its impact on real estate

Tài liệu 14.11.2020 Webinar Simple analysis of the policies in covid-19 and its impact on real estate

Tài liệu 07.11.2020 Hội thảo online Contractor project management during Covid-19 pandemic - Lessons Learnt from Singapore

Tài liệu 07.11.2020 Hội thảo online Contractor project management during Covid-19 pandemic - Lessons Learnt from Singapore

Tài liệu 07.11.2020 Hội thảo online Managing project amidst Covid-19 outbreak

Tài liệu 07.11.2020 Hội thảo online Managing project amidst Covid-19 outbreak

Tài liệu 31.10.2020 Hội thảo Advanced Construction Management - The complexity of Megaprojects

Tài liệu 31.10.2020 Hội thảo Advanced Construction Management - The complexity of Megaprojects

Tài Liệu Hội thảo COVID-19: Tác động hiện tại đối với các vấn đề Xây Dựng

Tài Liệu Hội thảo COVID-19: Tác động hiện tại đối với các vấn đề Xây Dựng

Tài liệu BIM for Precast Concrete Housing Project - Enhancing Quality and Cost Efficiency by Mr. Pisut

Tài liệu BIM for Precast Concrete Housing Project - Enhancing Quality and Cost Efficiency by Mr. Pisut

Thư Viện

EDUCATION IS KEY FOR SUCCESS

We attract students and learners through applied research and hands-on learning experiences

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN)

Hà Nội: AITVN, số 8 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: (024) 37669493 (ext. 133) / Fax: (024) 37669492

Hồ Chí Minh : AITVN, Lầu 6, Tòa nhà FCC, 45 Đinh Tiên Hoàng,

Bến Nghé, Quận 1

Tel: (028) 3 9107 423 (ext. 117) / Fax: (028) 39107.422

Hot: 0785 265 168

Email: mpm@aitcv.ac.vn

Website: www.aitmpm.com

Facebook: www.facebook.com/mpm.vietnam

© Copyright 2018 www.aitmpm.com , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn