0785 265 168    mpm@aitcv.ac.vn

Quản Lý Tài Chính trong Xây Dựng

Nói một cách đơn giản, quản lý tài chính là quá trình hạch toán các nguồn lực, chủ yếu là tiền tệ và quản lý chúng theo cách đảm bảo sử dụng chúng một cách hợp lý.

Xây dựng là một ngành nghề có tính rủi ro cao, cần quản lý tài chính kỹ càng hơn các ngành nghề khác, và nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra thất bại của các công ty xây dựng có thể là do quản lý tài chính kém.

Quản Lý Tài Chính trong Xây Dựng

Quản lý tài chính cho các dự án xây dựng.

Quản lý tài chính trong ngành xây dựng hơi khác so với quản lý tài chính trong các ngành khác vì tính chất biến động và phức tạp của lĩnh vực này

Chúng ta sẽ đi sâu vào một số khía cạnh của nó.

Quản lý tài chính là gì?

Quản lý tài chính là việc sử dụng và phân phối một cách hiệu quả các nguồn lực tài chính để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Nó bao gồm việc sử dụng tiền mặt và quản lý các tài sản khác - chẳng hạn như máy móc và thiết bị, v.v.

Chung và Chuang (2009) đã phân loại hoạt động tài chính thành năm lĩnh vực:

Quản lý cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn là tổng vốn chủ sở hữu và tổng nợ của một công ty. Nó tạo nên các quỹ có sẵn để xử lý cho một công ty. Điều quan trọng là phải quản lý tỷ lệ của từng khoản nợ và vốn chủ sở hữu để duy trì sự cân bằng. Nợ nhiều hơn có thể tạo ra đòn bẩy nhưng điều đó cũng tiềm ẩn rủi ro, do đó, việc quản lý cơ cấu vốn hợp lý là rất quan trọng.

Quản lý vốn lưu động

Vốn lưu động là nguồn tiền cần thiết để hoạt động kinh doanh. Để giữ cho mọi thứ tiếp tục, bạn cần có tiền và không có đủ vốn lưu động, không có gì hoạt động. Có rất nhiều chi phí phát sinh hàng ngày bên cạnh chi phí vốn mà một dự án xây dựng cần đảm bảo như tiền lương của người lao động, nhiên liệu, sửa chữa thực phẩm, v.v.

Tầm quan trọng của việc duy trì mức vốn lưu động phù hợp, đặc biệt là đối với một công ty xây dựng. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong các dự án xây dựng là do quản lý vốn lưu động kém.

Nhiều nghiên cứu khác nhau đã tìm thấy mối tương quan thuận giữa việc quản lý vốn lưu động hợp lý và khả năng sinh lời.

Việc quản lý vốn lưu động là một lĩnh vực rộng lớn nhưng chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về một số công cụ và kỹ thuật được sử dụng trong quản lý vốn lưu động.

Dự báo dòng tiền là một phương pháp được sử dụng trong WCM. Nó đơn giản có nghĩa là dự đoán dòng tiền cả dòng ra và dòng vào có khả năng sẽ chuyển dịch trong tương lai. Có nhiều công cụ khác nhau được sử dụng để làm điều đó, từ các ước tính đơn giản từ dữ liệu lịch sử và kinh nghiệm trong quá khứ đến các kỹ thuật thống kê phức tạp cao như phân tích chuỗi thời gian.

Nhiều yếu tố quyết định yêu cầu về vốn lưu động trong các dự án xây dựng. Một số trong số chúng bao gồm:

Bản chất của dự án xây dựng.

 • Quy mô của công trình xây dựng.
 • Biến động giá cả
 • Thay đổi theo mùa.
 • Chính sách tín dụng.
 • Quy trình và thủ tục thi công do công ty xây dựng sử dụng.

Báo cáo và phân tích tài chính 

Báo cáo tài chính là hoạt động truyền đạt thông tin tài chính của công ty, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, chi phí, vốn, nợ phải trả và tài sản. Nó bao gồm việc chuẩn bị các báo cáo khác nhau như Báo cáo lãi lỗ, Bảng cân đối kế toán, v.v.

Báo cáo tài chính là bắt buộc về mặt pháp lý nhưng nó cũng phục vụ mục đích lớn hơn.

Phân tích tài chính, như tên gọi, chỉ đơn giản là phân tích các khía cạnh tài chính khác nhau của một doanh nghiệp hoặc một dự án. Một dự án xây dựng điển hình có thể liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật phân tích tài chính khác nhau như Phân tích

 • Phân tích xu hướng
 • Phân tích tỷ lệ
 • Phân tích dòng tiền

Báo cáo và phân tích tài chính đưa ra ý tưởng về tình hình tài chính của công ty, điều này rất quan trọng đối với việc đưa ra đấu thầu và các quyết định khác.

Lập ngân sách

Nguồn vốn là tổng mức đầu tư hoặc chi tiêu của dự án và lập ngân sách là quá trình hoặc thông lệ soạn thảo ngân sách để chi tiêu vốn.

Khi thực hiện một dự án, một công ty có thể yêu cầu đầu tư vào một số tài sản vốn như máy móc và thiết bị, thường đắt tiền và thâm dụng vốn. Do đó, lập ngân sách tức là phân bổ vốn cho các tài sản cần mua trước là rất quan trọng. Quá trình này được sử dụng để cung cấp cơ sở hợp lý cho việc đưa ra các quyết định này.

Phương pháp lập ngân sách vốn

Một số phương pháp được sử dụng phổ biến bao gồm:

 • Phân tích giá trị hiện tại ròng - Nó được sử dụng để tìm giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai. Đây là một phương pháp quan trọng được sử dụng nhiều trong các dự án đầu tư vốn.
 • Phân tích tránh - Nó được sử dụng để xác định xem tuổi thọ của thiết bị hoặc máy móc có thể được kéo dài bằng cách tăng cường bảo trì hay không? Điều này có thể giúp giảm đầu tư vốn.
 • Phân tích hòa vốn - Nó được sử dụng để tính toán thời gian cần thiết để thu hồi khoản đầu tư đến mức lãi và lỗ bằng không.

Mức độ lớn của các nguồn lực cần thiết cho các khoản chi tiêu vốn đó có thể đủ lớn để dẫn đến phá sản nếu đầu tư thất bại. Do đó, lập ngân sách vốn nên là một phần cần thiết của quá trình lập kế hoạch cho bất kỳ dự án nào.

Nó quan trọng hơn đối với các khoản chi tiêu vốn lớn hơn như mua đất và xây dựng. Các khoản đầu tư nhỏ hơn nên được sắp xếp hợp lý để các quyết định không bị trì hoãn, điều này có thể gây ra các vấn đề khác.

Hệ thống thông tin tài khoản

Nó được các doanh nghiệp sử dụng để thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu tài chính nhằm hỗ trợ những người ra quyết định của họ đưa ra các quyết định tài chính tốt hơn.

Nhiều nghiên cứu khác nhau như vậy đã phát hiện ra rằng “hệ thống thông tin kế toán dẫn đến các báo cáo tài chính tốt và cũng dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn”.

Vai trò của Quản Lý Tài Chính trong quản lý xây dựng 

Quản Lý Tài Chính trong Xây Dựng

Quản lý tài chính đóng một vai trò quan trọng trong quản lý dự án xây dựng.

Sẽ không thể để bất kỳ công ty xây dựng nào tồn tại nếu không có sự quản lý tài chính phù hợp và vì sự cạnh tranh trong lĩnh vực này đã phát triển nhanh chóng và tỷ suất lợi nhuận thường thấp nên nó đóng một vai trò quan trọng.

Quản lý tài chính liên quan đến việc ra quyết định liên quan đến các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp hoặc dự án. Có rất nhiều quyết định được thực hiện mỗi ngày và mỗi quyết định có thể có tác động đáng kể đến dự án và công ty liên quan.

Nếu chúng ta lấy một ví dụ về một quyết định đấu thầu quan trọng, nó đòi hỏi tầm nhìn xa trông rộng của nhà quản lý và cần phân tích nhiều yếu tố liên quan.

Nó có thể yêu cầu phân tích các nguồn lực tài chính của công ty để xác định xem công ty nên tài trợ cho dự án từ bên ngoài hay sử dụng các nguồn lực bên trong.

Nó cũng có thể yêu cầu phân tích kỹ lưỡng nguồn nhân lực hiện có để xác định liệu lao động có được thuê ngoài hay không.

Ngoài ra, các quyết định thuê hoặc mua phải được thực hiện đối với thiết bị và máy móc xây dựng, vì máy móc xây dựng là một khoản đầu tư vốn và thường rất đắt. Và nếu quyết định mua được thực hiện thì con đường tài trợ cho việc mua phải được tìm ra.

Một số dự án có thể yêu cầu công ty tăng chi tiêu cho những thứ khác không liên quan trực tiếp đến dự án như chi tiêu văn phòng. Và, cuối cùng, việc quyết định tỷ lệ lợi nhuận được thêm vào giá thầu cần phải được thực hiện rất cẩn thận.

Các quyết định được đưa ra sẽ có tác động đáng kể đến tài chính của công ty và sự thành công của dự án. Thậm chí một trong những quyết định đó có thể thay đổi tính khả thi của dự án. Ví dụ, nếu máy móc được quyết định mua, nó sẽ yêu cầu phân bổ các nguồn lực đáng kể, điều này có thể khiến công ty không đủ nguồn lực cho các hoạt động khác.

Tầm quan trọng của Quản Lý Tài Chính trong xây dựng

Bản chất phức tạp của các dự án xây dựng và môi trường cạnh tranh khốc liệt khiến cho các công ty xây dựng áp dụng các thông lệ quản lý tài chính là vô cùng quan trọng.

Một trong những lý do chính dẫn đến thất bại của một công ty xây dựng là quản lý tài chính kém. Các công ty không cài đặt các quy trình và hệ thống kế toán phù hợp, dẫn đến các vấn đề pháp lý và tuân thủ cùng với các vấn đề khác như thiếu hiểu biết về tình hình tài chính của họ, quản lý dòng tiền kém, v.v.

Một số lợi ích mà quản lý tài chính phù hợp mang lại bao gồm:

 • Theo dõi chính xác các khoản chi tiêu.
 • Giảm các khoản chi tiêu quá mức và không cần thiết.
 • Lập kế hoạch cho tỷ suất lợi nhuận chấp nhận được trở nên dễ dàng.
 • Dữ liệu tài chính hợp lý giúp đưa ra các quyết định tài chính tốt hơn, do đó giảm rủi ro liên quan đến chúng.

Nếu không quản lý tài chính phù hợp, bất kỳ dự án xây dựng nào cũng có khả năng thất bại.

Một nghiên cứu kết luận rằng thực hành quản lý tài chính hiệu quả có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn.

Do đó, điều quan trọng là phải phân bổ các nguồn lực để quản lý và lập kế hoạch tài chính của một dự án một cách hợp lý. Chi phí của việc làm như vậy lớn hơn chi phí thất bại.

Kế hoạch tài chính trong quản lý xây dựng

Nó là một phần quan trọng của quản lý xây dựng. Lập kế hoạch tài chính cần nhiều thời gian và có tác động lớn đến sự thành công của một dự án; do đó điều quan trọng là phải thực hiện đúng cách.

Đây là quá trình ước tính tổng mức đầu tư cần thiết cho một dự án cụ thể và liên quan đến việc xác định các nguồn vốn hiệu quả có thể được sử dụng để tài trợ cho dự án.

Nó liên quan đến việc lập kế hoạch cho chi phí, vốn lưu động, chi tiêu vốn, v.v ... mỗi thứ đã được đề cập ngắn gọn trong bài viết này.

Quản lý tài chính chắc chắn là một hoạt động tẻ nhạt nhưng những phần thưởng mà người ta có thể nhận được bằng cách áp dụng các nguyên tắc quản lý tài chính có thể biện minh cho những nỗ lực liên quan đến nó.

Nhiều công ty xây dựng phá sản chủ yếu do quản lý tài chính kém hiệu quả. Vì vậy, hiểu rõ phương pháp luận là điều quan trọng để thành công.

Kết Luận

Trong một môi trường đầy rủi ro và không chắc chắn như xây dựng, việc phân bổ nguồn lực để lập kế hoạch và quản lý tài chính hợp lý là rất quan trọng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quản lý tài chính hợp lý có thể là một yếu tố chính dẫn đến sự thất bại của các dự án.

Do đó, quản lý tài chính xây dựng chăm chỉ trở thành ưu tiên cho bất kỳ hoạt động lập kế hoạch dự án nào.

Quản Lý Tài Chính trong Xây Dựng


EDUCATION IS KEY FOR SUCCESS

We attract students and learners through applied research and hands-on learning experiences

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN)

Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà DETECH, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (024) 37669493 (ext. 133) / Fax: (024) 37669492

Hồ Chí Minh : Tầng 6, tòa nhà FCC, 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bên Nghé, Q 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3 9107 423 (ext. 121) / Fax: (028) 39107.422

Hot: 0785 265 168

Email: mpm@aitcv.ac.vn

Website: www.aitmpm.com

Facebook: www.facebook.com/mpm.ait.vietnam

© Copyright 2018 www.aitmpm.com , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn